Sự bất quá tam. Hôm nay chị Merkel phải đón chào
chị thủ tướng Đan Mạch trong tư thế ngồi chào cờ. Thấy
cũng tội nghiệp.