Quote Originally Posted by ốc View Post
Việt cộng với âm binh là cùng một giuộc (cùng một hội quỷ tộc).
Cho nên mới cần tiền hối lộ. Khác giuộc là tự động bịt mắt kí đầu từ phia rồi đâu cần lốp bi.