Mấy anh công oan này chắc làm một moàn biểu diễn "công oan chủ" (làm chủ lòng lề đường) chứ không phải bị "thế lực thù địch" nào xúi dại đâu. Vẫn còn tung hô đảng csvn vạn tuế kia mà. Chắc là một loại start-up mới? Công oan chủ, 100 ngàn 1 giờ đứng đường?