Cỏ là tên gọi thân mật, cần sa là biệt danh giang hồ, còn cannabis là tên cúng cơm.