Quote Originally Posted by ốc View Post
Các cụ ấy mà phải ở nhà thì ai đi bỏ phiếu cho Trâm?
Mình tưởng dân bảo thủ rành tiếng Mỹ chứ. Hổng lẽ thuộc hàng đạo dụ?
(Bị dụ vô đạo ) Tiếng Mỹ nói nghe không được làm sao biết Trâm hót cái gì trong chuồng?