Bí kíp của người nữ thể tháo gia Nhật này lạ quá, cứ lâu lâu hít đất mấy phát (các anh lính kiểng nhớ học hỏi nha )))) ) ... tuy nhiên thua vẫn thua như thường.