Nhận được từ email:

http://www.remember-them.org/hanh.htm
Thiền sư Thích Nhất Hạnh
được tạc tượng tại Oakland
  • Người Viet - Friday, September 09, 2011 729 PM

OAKLAND, California - Thành phố Oakland vừa khánh thành Tượng Ðài Nhân Ðạo hôm Thứ Ba, với những bức tượng đồng của 25 nhân vật nổi tiếng thế giới, trong đó có Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, theo một bản tin của đài truyền hình địa phương KTVU.


Tượng Ðài Nhân Ðạo vừa được khánh thành tại Oakland. (Hình: oaklandnorth.net)

Tượng đài, với chi phí $8 triệu, được dựng phía Tây của Henry J. Kaiser Memorial Park, ngay trung tâm thành phố Oakland.

Ba trong số bốn khu vực tượng đài rộng 1,000 square feet được đặt tên “Remember Them: Champions for Humanity,” có tượng của 25 nhân vật nổi tiếng đấu tranh cho nhân quyền trên thế giới, từ Martin Luther King, Jr. tới Franklin Delano Roosevelt tới Maya Angelou, Cesar Chavez và Mahatma Gandhi.

Người Việt Nam duy nhất có tượng trong tượng đài này là Thiền Sư Thích Nhất Hạnh.

Ngoài ra, có sáu nhà hoạt động địa phương cũng được tạc tượng phía sau tượng đài, trong đó có ông Henry J. Kaiser, cư dân Oakland, sáng lập viên công ty bảo hiểm Kaiser Permanente.