3 CUỘC CÁCH MẠNG CỦA TT.TRUMP VÀ TẦM ẢNH HƯỞNG QUỐC TẾ

Chúng tôi không phải là công dân dân Hoa kỳ, nhưng quan tâm tới Tổng Thống Mỹ vì nước này có tầm ảnh hưởng Quốc tế, nhất là đối với Tầu và Việt Nam hiện nay.


TT.D.TRUMP đã thực hiện 3 cuộc Cách Mạng sau đây có tầm ảnh hưởng Quốc tế và Việt Nam:

1) CÁCH MẠNG TÒA BẠCH ỐC (LA REVOLUTION DE LA MAISON BLANCHE)

Đắc cử Tổng Thống Hoa kỳ trong sự ngất lịm điên loạn của Bà Hillary Clinton vì Bà đã tưởng chừng nắm chắc 99% chức Tổng Thống trong tay. Giới Trung lưu gia trắng đã ra khỏi nhà đi bỏ phiếu cho Ông D.TRUMP để Ông vào Tòa Bạch Ốc đuổi đám Dân chủ thiên tả đã làm mất đi sức mạnh đã có của nước Mỹ.

Tiếng "La Révolution de la Maison Blanche" mượn từ Bài viết của Báo FIGARO Pháp ngay sau ngày Ông Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa kỳ trong sự ngỡ ngàng của Báo giới Thiên tả Mỹ. Chính những người da trắng đã xuống đường bỏ phiếu cho Ông Trump để đuổi đám Dân chủ thiên tả lẻo mép ra khỏi Tòa Bạch Ốc.

Những Lãnh đạo tại Tòa Bạch Ốc như hai vợ chồng Clinton, Kerry, Biden, rồi Obama... xuất thân từ nhóm sinh viên thiên tả, phản chiến đối với Chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi không tin tưởng nhóm này trong mối liên hệ với Tầu cộng và Việt cộng. Đối với TT..Trump, chúng tôi tin tưởng ở Lập trường dứt khoát chống cộng của Ông và do đó chúng ta dễ dàng hợp tác với Ông trong việc chống Cơ chế CSVN và chống Chệt cộng xâm lăng.

2) CÁCH MẠNG MẬU DỊCH (LAREVOLUTION DU COMMERCE INTERNATIONAL)

Tại Hội Nghị APEC ở Đà Nẵng, Tổng Thống D.TRUMP đã đọc Bài Diễn Văn tuyệt vời khẳng định Chính Sách Mậu Dịch mới của Hoa Kỳ. Ông lật ngược cách Mậu Dịch thỏa thuận ngồi chung rộng lớn ĐA PHƯƠNG kiểu WTO, TPP. Hoa kỳ từ nay chủ trương những Thỏa Hiệp Thương Mại SONG PHƯƠNG và hai đối tác Ký nhận và Tuân thủ những Điều khoản "có đi có lại quyền lợi mới toại lòng nhau".

Mậu dịch Quốc tế, trong một thời gian dài, bắt đầu từ những Rounds thảo luận như Kennedy Round, Tokyo Round... để đi tới những thỏa thuận trong GATT. Đến thời Clinton, với chủ trương Toàn Cầu Hóa, GATT được đổi tên thành WTO/OMC với tham vọng đa phương rộng ra TOÀN CẦU. Nhưng những thỏa thuận đa phương càng rộng bao nhiêu, càng bị những gian xảo lợi dụng. TT.TRUMP bỏ đa phương để trở lại SONG PHƯƠNG với những Hợp đồng cụ thể về hàng hóa mà mục đích là hai bên thương thảo quyền lợi "có đi có lại cho toại lòng nhau".

Trong Bài Diễn Văn tại APEC Đà Nẵng, Tổng Thống TRUMP đã long trọng tuyên bố Chính sách Mậu Dịch mới của Hoa kỳ mà trong đó Ông nhấn mạnh đến những thả lỏng của các Tổng Thống Clinton, Obama khiến Tầu gian xảo những ký kết Mậu dịch đa phương để làm giầu thương mại cho mình chính yếu đến từ Thị trường Mỹ. Chính vì vậy mà TT.TRUMP thắt chặt lại Mậu dịch, nhất là đối với Tầu. Việc thắt chặt này thực sự đã bắt nguồn từ những năm 2007/2008 với cuộc Khủng Hoảng Tài chánh/ Kinh tế phát xuất từ Địa Ốc của Mỹ.

3) CÁCH MẠNG THUẾ KHÓA (LA REVOLUTION DE L’IMPOSITION)

Có những con đường Kích thích (Stimulus) Sản xuất Kinh tế để tăng độ Phát triển: (i) Giá thuê Vốn rẻ bằng hạ Lãi suất chỉ đạo của Ngân Hàng Trung ương; (ii) Những Chương trình Đầu Tư lớn của Nhà Nước (State Stimulus Investment Plans) để nâng đỡ Mãi Lực Tiêu thụ và do đó Kích thích Sản xuất; (iii) Cắt Thuế (Tax Cut) cho phía Doanh nghiệp Sản xuất để họ có Vốn đầu tư Sản xuất. Tổng Thống D.TRUMP đã chọn cách thứ 3 (iii) mà Ông gọi là Chính sách Thuế khóa Lịch sử. Ngày 02.12.2017, Lưỡng Viện Hoa kỳ đã chấp nhận cuộc CÁCH MẠNG THUẾ KHÓA do TT.D. TRUMP nhất định chủ trương.

Kinh tế Mỹ xuống cấp qua thời các Tổng Thống Dân chủ thiên tả, nhất là thân Chệt cộng. TT.D.TRUMP phải sử dụng những Biện pháp để vực dậy Kinh tế Hoa kỳ. Ông đã quyết định Biện pháp Giảm Thuế (Tax Cut). Rất ít những nhà Lãnh đạo Hành Pháp sử dụng Biện pháp này vì sợ tình trạng thất thu làm thâm hụt Ngân Sách. Tổng Thống TRUMP đã can đảm sử dụng Biện pháp "Tax Cut" trực tiếp vào Sản xuất để kích thích đầu tư và hạ Giá thành cạnh tranh quốc tế.

Cuộc CÁCH MẠNG THUẾ KHÓA và cuộc CÁCH MẠNG MẬU DỊCH liên hòan ăn khớp với nhau để Hoa kỳ xây dựng lại sức mạnh Kinh tế của mình mà không để những gian lận thương mại làm thất thoát như các đời Tổng Thống CLINTON và OBAMA.

Chệt đã lởi dụng Mãi lực của các Thị trường lớn Hoa kỳ và Liên Âu với những gian xảo Mậu dịch để làm giầu cho mình trong suốt thời gian những Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc thiên tả và làm ngơ cho Tầu. Với Chính sách Mậu dịch bằng thảo luận song phương của TT.Trump và Cách mạng Thuế khóa làm cho hàng hóa Mỹ cạnh tranh quốc tế, Chệt cộng khó lòng gian xảo. Cạnh tranh quốc tế trở thành rất khó khăn cho Tầu, đồng thời Mãi lực nội địa Tầu rất yếu, Kinh tế Chệt cộng chắc chắn xuống cấp. Kinh tế Tầu tàn, thì Kinh tế Việt Nam đang như chiếc xe ọp ẹp đi xuống giốc, tất nhiên càng rớt mau xuống hố dể Dân tộc Việt Nam chôn hẳn CSVN đi !

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế