Quote Originally Posted by hoanghac View Post


Chào các bạn

Sau khi khoan lỗ hay đục lỗ hay dùi lỗ , BX tôi pha bột hơi lỏng 1 chút và mẻ bánh phở như vầy .


Lên báo Người Việt là thành phong trào rồi: