Register
Page 5 of 10 FirstFirst ... 34567 ... LastLast
Results 41 to 50 of 96
 1. #41
  Đẻ rớt trong sóng chén là Tô Lâm.

 2. #42
  nghìn dặm Mang Mộc's Avatar
  Join Date
  Mar 2017
  Location
  Freeway 5
  Posts
  1,833
  Vậy thì thằng Tô Lâm là chắc đẻ trong cái tô ... ha ha ha .... Eo!
  Mưa tháng 5 thấy thương ....

 3. #43
  ( Ngô Thị Lú tự Lú-Xì ) ntđl's Avatar
  Join Date
  Nov 2011
  Posts
  863
  *

  Chữ nghĩa mình nghe hoài thành quen, chừng nghe chữ lạ cái hết hồn.
  Nếu là chữ đỉnh cao còn thất kinh hơn nữa, bị đám ni tuyền dài mỏ màn "chong xáng tiếng dziệc", nhưng rồi... ngó kìa, chữ nghĩa của chúng tối thui còn hơn đêm trừ tịch nữa lận (và dĩ nhiên chúng cũng chê mình y chang)

  Dà, nghe nói bên kia hổng biết bên nào, kiếm đui mắt luôn !
  Đám VN vào làm cho VOA hay BBC chừ tuyền người trẻ, thấm nhuần giáo khoa thư việt công, nên đám chữ nghĩa khuya 30 ấy mới chạy vô ngôn ngữ truyền thông và làm khổ chúng ta.
  Tui đọc một chập thì độ chừng như vầy - xin bà con dè dật cẩn thận "tiếp thu" :

  Đại diện ngoại giao của một nước tại một nước khác chia ra từ trên xuống dưới như sau :
  - Đại sứ ambassador đứng đầu, làm việc trong ambassade tức toà đại sứ - VC kêu bằng đại sứ quán, luôn luôn đật tại thủ đô của quốc gia sở tại
  - Lãnh sự (consul) làm trong toà lãnh sự consulat, không nhứt thiết phải đật ở thủ đô.
  Đại sứ lo chuyện ngoại giao thứ thiệt vòng ngoài, còn lãnh sự lo việc giấy tờ hành chánh vòng trong.
  Lãnh sự có thể đại diện đại sứ để ra ngoài khi ông đại sứ bị kẹt không đi được.

  Những xứ có giao tình lớn với một quốc gia khác - và có đông kiều dân cư trú tại đó - thì để giải quyết gọn lẹ thủ tục hành chánh, người ta bèn đặt ở mỗi vùng lớn một consulat. Các consullats ni trực thuộc toà đại sứ hay toà tổng lãnh sự. Xứ mình thời pháp rồi tới thời mỹ, toà lãnh sự rải rác đâu đó cũng 2-3 cái lận.

  Đại sứ và lãnh sự có các tham vụ ngoại giao giúp việc, phân chia theo lãnh vực chuyên môn (văn hóa, quân sự, kinh tế, tùy yêu cầu ngoại giao từng quốc gia) Thông thường người ta gọi họ là đệ nhứt, đệ nhị hay đệ tam tham vu (ngành chuyên môn ít được đề cập tới, ).
  Tui nghĩ consul tương đương với công sứ và tham vụ tương đương với đại biện.
  Tuỳ viên (y hình) để chỉ ông tham vụ chuyên môn thì phải, thí dụ tuỳ viên báo chí, tuỳ viên quân sự
  Tham vụ tương đương đại biện, thuần túy lo hành chánh giấy tờ, hổng ra ngoài mần màn đại diện ngoại giao chi ráo chọi. VC còn chia ra thêm chức đệ nhứt đệ nhị đệ tam bí thư, hổng rõ bí thư là chi nữa nha.

  Nhờ đọc ba vụ ni tui mới hay mình đã hiểu sai term đại sứ quán trong mấy chục năm dài.
  Đó giờ yên trí sứ quán là toà đại sứ, rồi vì cái đám chữ nghĩa đỉnh cao nọ ưa rùm beng danh xưng sảng, nên thêm vào sứ quán chữ đại cho oai thêm, từ đó tui suy diễn lệch lạc, rằng đại sứ quán là toà đại sứ, và sứ quán (không to, chưa kịp to phồng lên) là toà lãnh sự. Nay thì đại sứ quán mang nghĩa cái quán có ông đại sứ ngồi, đại trong nghĩa đại diện, hổng phải đại trong nghĩa kích thước số đo.

  Lâm thời trong term ngoại giao là "xử lý thường vụ" tức là lo hành chánh thường ngày.
  Y hình lâm thời mang nghĩa hiện tại, trong giai đoạn đang đề cập tới.Thành ra lâm ở đây chắc không phải ló ra sanh ra cái kiểu lâm bồn lâm chung chi ráo (chưa kịp tra tự điển ốc phọoc heng)

  Nếu tui nói có sai, cũng hy vọng sai hổng nhiều lắm !
  Chào cuối tuần hang phố, mơi tui nghỉ xả hơi.
  Make the long story... short !

 4. #44

 5. #45
  Nhà Ngói
  Join Date
  Dec 2014
  Posts
  251
  Quote Originally Posted by ntđl View Post
  *

  Chữ nghĩa mình nghe hoài thành quen, chừng nghe chữ lạ cái hết hồn.
  Nếu là chữ đỉnh cao còn thất kinh hơn nữa, bị đám ni tuyền dài mỏ màn "chong xáng tiếng dziệc", nhưng rồi... ngó kìa, chữ nghĩa của chúng tối thui còn hơn đêm trừ tịch nữa lận (và dĩ nhiên chúng cũng chê mình y chang)

  Dà, nghe nói bên kia hổng biết bên nào, kiếm đui mắt luôn !
  Đám VN vào làm cho VOA hay BBC chừ tuyền người trẻ, thấm nhuần giáo khoa thư việt công, nên đám chữ nghĩa khuya 30 ấy mới chạy vô ngôn ngữ truyền thông và làm khổ chúng ta.
  Tui đọc một chập thì độ chừng như vầy - xin bà con dè dật cẩn thận "tiếp thu" :

  Đại diện ngoại giao của một nước tại một nước khác chia ra từ trên xuống dưới như sau :
  - Đại sứ ambassador đứng đầu, làm việc trong ambassade tức toà đại sứ - VC kêu bằng đại sứ quán, luôn luôn đật tại thủ đô của quốc gia sở tại
  - Lãnh sự (consul) làm trong toà lãnh sự consulat, không nhứt thiết phải đật ở thủ đô.
  Đại sứ lo chuyện ngoại giao thứ thiệt vòng ngoài, còn lãnh sự lo việc giấy tờ hành chánh vòng trong.
  Lãnh sự có thể đại diện đại sứ để ra ngoài khi ông đại sứ bị kẹt không đi được.

  Những xứ có giao tình lớn với một quốc gia khác - và có đông kiều dân cư trú tại đó - thì để giải quyết gọn lẹ thủ tục hành chánh, người ta bèn đặt ở mỗi vùng lớn một consulat. Các consullats ni trực thuộc toà đại sứ hay toà tổng lãnh sự. Xứ mình thời pháp rồi tới thời mỹ, toà lãnh sự rải rác đâu đó cũng 2-3 cái lận.

  Đại sứ và lãnh sự có các tham vụ ngoại giao giúp việc, phân chia theo lãnh vực chuyên môn (văn hóa, quân sự, kinh tế, tùy yêu cầu ngoại giao từng quốc gia) Thông thường người ta gọi họ là đệ nhứt, đệ nhị hay đệ tam tham vu (ngành chuyên môn ít được đề cập tới, ).
  Tui nghĩ consul tương đương với công sứ và tham vụ tương đương với đại biện.
  Tuỳ viên (y hình) để chỉ ông tham vụ chuyên môn thì phải, thí dụ tuỳ viên báo chí, tuỳ viên quân sự
  Tham vụ tương đương đại biện, thuần túy lo hành chánh giấy tờ, hổng ra ngoài mần màn đại diện ngoại giao chi ráo chọi. VC còn chia ra thêm chức đệ nhứt đệ nhị đệ tam bí thư, hổng rõ bí thư là chi nữa nha.

  Nhờ đọc ba vụ ni tui mới hay mình đã hiểu sai term đại sứ quán trong mấy chục năm dài.
  Đó giờ yên trí sứ quán là toà đại sứ, rồi vì cái đám chữ nghĩa đỉnh cao nọ ưa rùm beng danh xưng sảng, nên thêm vào sứ quán chữ đại cho oai thêm, từ đó tui suy diễn lệch lạc, rằng đại sứ quán là toà đại sứ, và sứ quán (không to, chưa kịp to phồng lên) là toà lãnh sự. Nay thì đại sứ quán mang nghĩa cái quán có ông đại sứ ngồi, đại trong nghĩa đại diện, hổng phải đại trong nghĩa kích thước số đo.

  Lâm thời trong term ngoại giao là "xử lý thường vụ" tức là lo hành chánh thường ngày.
  Y hình lâm thời mang nghĩa hiện tại, trong giai đoạn đang đề cập tới.Thành ra lâm ở đây chắc không phải ló ra sanh ra cái kiểu lâm bồn lâm chung chi ráo (chưa kịp tra tự điển ốc phọoc heng)

  Nếu tui nói có sai, cũng hy vọng sai hổng nhiều lắm !
  Chào cuối tuần hang phố, mơi tui nghỉ xả hơi.
  Những gì tui vẫn hiểu trước giờ là như vầy nè ma đàm "nờ tờ đờ lờ":

  “Lâm thời” chỉ là tạm thời chứ không chính thức, còn “xử lý thường vụ” (chargé d’affaires) thì có hai loại. Một loại “xử lý thường vụ” là “lâm thời” (trong lúc ông đại sứ vắng mặt) mà cũng có loại “xử lý thường vụ” là “thường trực” nếu mối bang giao giữa hai nước chưa được tăng lên đến cấp đại sứ mà chỉ vẫn giữ ở cấp “xử lý thường vụ”.

  VC xài “đại sứ quán” với “lãnh sự quán” cho nó “tàu vị yểu hiện đại” 100% luôn thay vì mình xài là “tòa đại sứ” và “tòa lãnh sự”. (“quán” chỉ là cái … “cửa tiệm” đại sứ hoặc lãnh sự của VC).

  Trước đây ta gọi “secretary” là “tham vụ” còn VC nay gọi là “bí thư”. Dưới tham vụ nữa thì có “tùy viên” (attaché) và bây giờ hình những cũng vẫn gọi thế. Thông thường “tùy viên” không phải là nhân viên trong ngành ngoại giao mà là từ các ngành khác được biệt phái đi làm “tùy viên” về một lãnh vực nào đó cho các phái đoàn ngoại giao. Do đó, đại đa số các loại “tùy viên”, từ văn hóa, thương mại, cho đến quân sự, v.v. chính là ổ… “gián điệp”.

  Chúc ma đàm cùng quý vị một cái "uých ken" vui vẻ!

 6. #46
  ...for keeps... passenger's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,164
  Quote Originally Posted by ốc View Post
  "Lâm" (臨) là rớt xuống, hạ xuống, như câu "Chúa quang lâm" gì đó trong thánh ca. Từ chữ "lâm" mà có chữ "lịm" là té xỉu như "chết lịm," hay "ngất lịm," hay "ngọt lịm," hay "tím lịm" nghĩa là tím quá chìm lỉm luôn.

  "Bồn" (盆) là cái bồn tắm, nhà giàu mới có. Ai không có bồn mà đẻ trên giường thì gọi là "lâm sàng"; ai đẻ trên chiếu là "lâm tịch"; ai đẻ trong mưa thì hình như là "lâm râm."

  Phố hạ nhà ta năm nay rộ mùa đẻ...
  Mà "kiến thức lâm bồn" lại toàn từ các cụ học giả chưa từng được đẻ thử bao giờ mới ngộ!

  hừ hừ, các cụ cứ việc đua nhau mà cười toe toét ear-to-ear đi nhá...
  mốt mai rồi sẽ biết...
 7. #47
  Ốckipedia.com ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  4,869
  Có chị Lú và Angie nữa mà.

  "Phố hạ" nghe lạ quá, có phải nghĩa là "xóm dưới"?

 8. #48
  ...for keeps... passenger's Avatar
  Join Date
  Oct 2011
  Posts
  3,164


  Tại sao lúc nào cũng cứ thích twist&turnaround tất cả mọi sự/mọi điều thế nhỉ?
  Phố hạ có nghĩa là phố mùa hạ ấy, thưa cụ!
  (trên với dưới, hừ!)

 9. #49
  Ốckipedia.com ốc's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Location
  Ốcland
  Posts
  4,869
  Chắc tại mùa hạ. Nóng quá. Lỗi tại hạ thần.

  - hạ thần: thần mùa hạ

 10. #50
  Biệt Thự Triển's Avatar
  Join Date
  Sep 2011
  Posts
  19,852
  Quote Originally Posted by ốc View Post
  Chắc tại mùa hạ. Nóng quá. Lỗi tại hạ thần.

  - hạ thần: thần mùa hạ
  Chẳng lẽ hạ bộ là bộ mùa Hạ sao?

 

 

Similar Threads

 1. Dịch tiếng Anh sang tiếng Việt
  By tearose in forum Ngôn ngữ học
  Replies: 74
  Last Post: 12-05-2016, 12:46 PM
 2. Replies: 0
  Last Post: 05-02-2015, 08:19 AM
 3. Thử viết đôi dòng tiếng Việt
  By loverhythm311 in forum Thử Chữ Việt
  Replies: 1
  Last Post: 11-01-2014, 11:26 AM
 4. Hai quyển từ điển rất có hại cho tiếng Việt
  By nguyenphuc in forum Phê Bình Văn Học Nghệ Thuật
  Replies: 9
  Last Post: 07-26-2013, 10:55 AM
 5. Các dấu trong văn bản tiếng Việt
  By Tuấn Nguyễn in forum Ngôn ngữ học
  Replies: 104
  Last Post: 08-27-2012, 02:24 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
All times are GMT -7. The time now is 05:13 AM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh