Quote Originally Posted by Ryson View Post
Khỏe chi cho nổi anh ơi, thằng nhỏ 14 tuổi của tui mới khỏe kìa, chả phải lo lắng gì về nó. Nó có tinh thần tự lập, tự lo.. còn thằng lớn thì bám đít ba mẹ, cái gì cũng phải do mẹ lo cha lắng nên mệt lắm. Thôi thì phải chịu thôi, và phải ráng thương con đồng đều, không để tụi nó tị nạnh.

Cha mẹ sanh con trời sanh tánh. Con so một là thông minh quá mạng, hai là khờ khờ. Con rạ thì nó lanh lợi hơn anh Cả. Hai đứa con tui cũng vậy. Con đầu nó nhớt thây chịu không nổi. Con thứ nhì thì còn biết lo toan. Nhưng mà từ từ tụi nó dọn ra hết thì anh chị khỏe.