Bài của Ý được thanh niên gọi chọn nhiều dù hát tiếng Ý không ai hiểu gì. Nhưng trước khi đi thi
ê kíp anh này cho tung lên mạng các bài dịch nên thanh niên trẻ con chịu quá chọn nhiều. Nói đúng tâm trạng
tụi trẻ ngày nay không được cha mẹ chăm sóc, chỉ nghĩ đến tiền...