Thả


Thả giọt lệ rơi
trôi theo sóng biển
Thả buồn ra khơi
muộn phiền tan biến


Thả bao nhớ thương
bay đi muôn ngả
Thả nỗi sầu vương
hư hao theo lá

Thả những trăn trở
gởi gió cuốn trôi
Thả mảnh tình vỡ
tôi lượm lại tôi!

Tâm Đoan