Register
Results 1 to 1 of 1
  1. #1

    Kinh tế: Obama – trump

    kinh tế:
    Last edited by hongnguyen; 08-04-2018 at 03:24 PM.

 

 

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 01-18-2018, 07:49 AM
  2. Kinh Điển Phật giáo: thực và hư (Kinh giả và kinh thật)
    By Kiên Bùi in forum Khoa Huyền Bí Học
    Replies: 1
    Last Post: 09-21-2017, 07:44 AM
  3. Putin hủy hiệp ước an ninh hạt nhân, Obama nổi đóa
    By BayC in forum Lượm Lặt Khắp Nơi
    Replies: 0
    Last Post: 10-06-2016, 12:38 AM
  4. Obama must say!
    By Triển in forum Quê Hương Tôi
    Replies: 80
    Last Post: 06-10-2016, 08:06 AM
  5. Obama Health Care
    By ngocdam66 in forum Sức Khoẻ/Sắc Đẹp
    Replies: 0
    Last Post: 12-14-2011, 09:31 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •  
All times are GMT -7. The time now is 01:34 PM.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5
Copyright © 2019 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
Forum Modifications By Marco Mamdouh