Dậy Thì (thơ Hồng Khắc Kim Mai, nhạc Phạm Anh Dũng) Hạnh Nguyên hát, Quốc Dũng hòa âm, video Hùng Hà:
Dậy Thì


(thơ Hồng Khắc Kim Mai, nhạc Phạm Anh Dũng)

Nắng đã tới
Tô môi cô nồng
Dậm má cô tươi thêm tình
Sáo gọi gió
Gió lay rèm hồng
Cô nghe tiếng vi vu trong lòng

Này cô em gái
Tuổi vừa chín tới
Tóc mây bờ vai
Bên song cô thả
Sợi nhớ sợi thương
Mơ chuyện đá vàng

Có tiếng sáo
Sáo nhảy trong lồng
Đùa vui cắc cớ trêu cô
Sáo hỏi thăm:
"Chàng đã về chưa?"
Niềm vui lồng lộng mấy giòng sông