Quote Originally Posted by Anh Bảy
Không để yên đấy cũng không được Xô ơi! Đụng vào là rụng ngón với chị Bảy Mi ngay.

.................... Hoàng bạch sắc
............ cành cao, nhánh thấp
Cúc mai kia, nét thập toàn hoa
Thơ chi tiếng đến tai bà
...............................Vào xem
........ Tay túm cổ già
.......................... tay thoi

(Anh Bảy)

............. Hoa chỉ ngắm,
.......... coi mòi không khá
..................... Thơ thiếu màu,
............... chấm phá được chăng
...... Đưa tay,
.......... lòng tự nhủ rằng:
”Đành liều một chuyến,
........... cầm bằng (thì) chịu đau...”

__o0o__

(Chắc là phải liều một phen rồi Anh Bảy ơi. Mà đừng cho Chị biết là em xúi à!)

Thân,
Em, Xxg__