Trong topic này của Mưa Phố Núi nhưng đã bị nick Chieclavotinh coi như là topic do nick đó mở ra .

Nói khôi hài một chút là nhà của bà Hừa đang bị vc chiếm