Các con cờ chánh trị! Rốt cuộc thì ai là kẻ thắng trong các vụ đánh cờ này hỡi ông Ngô Nhân Dụng?Cô Lê Thu Hà, cộng sự của LS Nguyễn Văn Đài, từ Đức trở về Việt Nam
November 20, 2018