Còn chữ "phục" là cúi xuống, vái lạy hay là phủ phục.

Nghi ngút khói hương vàng,
Say sưa giấc mơ màng
Em cầu xin giời phật
Cho em không lộ hàng...