Ha… đây cũng tùm lum "bún miến" mà không có dấu nào phe phẩy ở giữa để chia loan rẽ thúy hai đứa nó hết! Còn cái món "trộn" ở đây là quán ưng trộn với những thứ gì thì trộn chứ thực khách không có quyền biết hay chọn lựa gì hay sao?

Lại tò mò tiếp:

1) BÁNH BÈO "ĐIMÔ" là gì? Viết dính liền nhau vậy chắc không phải "đi mô, đi tê" rồi mà là cái tên riêng chăng?

2) Và cái đám cà phê, sinh tố, sữa chua đó là "100% sử dụng nước… rửa bát" để pha?