Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Dao hát, Quốc Dũng hòa âm: