Thế giới phẳng ngày nay vẫn còn gập ghềnh .... khi 13 ngày nữa giải vô địch nữ túc cầu thế giới tổ chức tại Pháp khai mạc ... nhưng giới truyền thông vẫn còn lặng yên như tờ.