Quỳnh (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Diệu Hiền hát, Quang Ngọc hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Quỳnh hoa trắng ngần, một đêm tối về
Và nồng nàn quỳnh hương ta say mộng thắm
Lặng nghe gió nhẹ, hồn ta rã rời
Rồi nhạc tình lồng suối trăng vàng tràn dâng.

Này quỳnh hỡi cánh môi em thật xinh
Rượu nồng uống cùng hát khúc giao tình
Thoáng nhanh hoa héo lệ rơi
Gió mưa tơi bời khắp trời.

Quỳnh hoa rũ tàn màu trăng úa mờ
Và quỳnh hương lặng chìm xa xa lạnh vắng
Còn chi nữa quỳnh? lệ ta đã cạn!
Rồi Quỳnh tan theo khói sương mờ trong đêm...