Gặp trên Facebook

Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Nguyễn Minh Đức hát, Đàm Hà đệm đàn, tại quán cà phê Du Mục, Qui Nhơn: