Quote Originally Posted by chieubuon_09 View Post
Cuối tuần mời Phố nghe lại nhạc phẩm lục tủ kiếm .... Con Thuyền Không Bến ..... qua tiếng hát của chị Mưa.


----------------------

Chiều đang chui vô youtuble học vụ làm video clip (O: chưa bao giờ làm qua.
Cám ơn cô Ba cho chị Mưa lên sân khấu , bài hát ni thâu từ cái thuở theo thầy 5 dạy về photoshop lận... ôi thời gian vụt bay như mây trời ...