Mời nghe/hát:Mẹ Với Con Suốt Đời (thơ Uyển Diễm, nhạc Uyển Diễm & Phạm Anh Dũng)


Giọng hát (Diệu Hiền)
https://youtu.be/3l6o3bE0F7I


Karaoke (Quang Đạt):
https://youtu.be/C0vD_fp7MVk