Rồi Em Đã Xa Tôi (Phạm Anh Dũng) Duy Cường hòa tấu