"Nhìn thơ ấu trôi qua, vấn vương hồn ta..."Thơ Ấu Qua Rồi (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Vĩnh Phúc) Diệu Hiền hát, Quang Ngọc hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:
Vĩnh Phúc nổi tiếng khi viết lời cho bài hát Ngàn Thu Áo Tím, nhạc Hoàng Trọng


Vĩnh Phúc (hình chụp năm 1963)