""...Quỳnh ơi! Đêm nay dưới trăng thanh
Vườn anh, nụ quỳnh đang nở thắm
Nhìn hoa, nhớ em vô vàn
Xót xa cung đàn, tình xưa lỡ làng..."


Hoài Mong (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Vĩnh Phúc) Bảo Yến hát, Quang Đạt hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:Quỳnh Nương-tranh Thanh Trí