Dạ Khúc-Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng [Phạm Anh Dũng] Thu Vàng hát, Vương Hương dương cầm (LIVE)



Vương Hương




Thu Vàng