"...Tiếng ca mẹ hiền trên vùng đất ngoan
Lãng quên cuộc đời đầy những ưu phiền
Rồi lời hát, ngát xanh màu thiên thu..."

Có một lần, trong đời, tôi viết một nhạc phẩm.
Hôm đó nghĩ nhiều về Mẹ Tôi, người đã qua đời.
Ai rồi cũng sẽ chết thôi.
Tôi nghĩ, mai sau tôi có chết đi, thì cũng về với Mẹ mà thôi.
Và tôi viết bài Mẹ Ru Con để tặng Mẹ Tôi.
Ý nghĩa tôi muốn nói: khi con người ta có chết thì cũng về với tiếng hát lời ru, vòng tay thương yêu của mẹ.


Mẹ Ru Con (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:


Trong Vòng Tay Mẹ-tranh Nguyễn Sơn
Mẹ Ru Con


(nhạc và lời Phạm Anh Dũng)


À a à à ơi
À a ơi
Ới a
À a à à ơi
À a ơi
Ới à

Tiếng ca mẹ hiền
trên vùng đất ngoan
Lãng quên cuộc đời
đầy những ưu phiền
Rồi lời hát
ngát xanh mầu thiên thu

Mẹ ngồi, mẹ ngồi đưa võng bên thềm
Nhìn con yêu say giấc nồng
Đêm trăng sao bên trời vắng
Mẹ ngồi, mẹ ngồi đưa võng ru con

"Con ơi, con ngủ, ngủ đi con
Con ơi, con ngủ đi con"
Mẹ ru con
tiếng hát mênh mang
Mẹ ru con,
ru con, ru ngàn năm