Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm


VỀ BÀI DẠ QUỲNH HƯƠNG

Dạ Quỳnh Hương là một bài thơ của Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, bút hiệu của Hoàng Ngọc Quỳnh
Quỳnh là một cô gái cũng cùng nghề Y Khoa mà tôi biết và quen qua những tác phẩm của cô trên các báo chí Y Khoa Việt Nam trên thế giới
Quỳnh ở Bỉ và tôi ở Hoa Kỳ
Chúng tôi hay viết thơ qua lại chia xẻ các vấn đề thơ văn nhạc
Quỳnh cũng có gọi điện thoại cho tôi vài lần, nhưng chúng tôi chưa có gặp nhau bao giờ
Tôi xem lại trong bài nhạc Dạ Quỳnh Hương thấy thời gian viết bản nhạc này là 1998
Một ngày, năm 1998, tôi nhận được bài thơ Dạ Quỳnh Hương của Quỳnh gửi qua bưu điện
Vài tuần sau, khi Quỳnh có gọi điện thoại hỏi, tôi chợt nhớ ra vì bận quá chưa kịp xem và xin lỗi
Đêm hôm đó, đem thơ ra đọc, tôi thấy bài thơ như có tiếng nhạc trong đó
Tôi đem đàn guitar ra gẩy theo tiếng nhạc của bài thơ
Hình ảnh người yêu và đóa hoa Quỳnh như lẫn lộn trong tâm tưởng
Đêm đó thức trắng đêm viết xong bài nhạc
Vài ngày sau tôi gửi bài nhạc cho Quỳnh
Hai năm sau nghe nói Quỳnh ốm nặng
Tôi vội đem bài Dạ Quỳnh Hương ra đàn hát, thu vào tape cassette và gửi cho Quỳnh
Quỳnh có viết lại và hứa sẽ đàn dương cầm gửi cho tôi nghe sau khi sức khỏe hồi phục
Chỉ ít lâu sau, năm 2001, tôi được tin Quỳnh qua đời vừa khi 48 tuổi
Tôi chưa được nghe tiếng đàn của Quỳnh
Tôi cũng chưa gặp Quỳnh bao giờ cả

Phạm Anh Dũng
(2009)Ý Lan