"...Tình ta như sắc không, tình là hư không."

Tình Là Hư Không (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Ngọc Quy hát, Quang Đạt hòa âm:
https://clyp.it/1bw1nhdv

Ngọc Quy