"Em về qua phố cũ
Con đường xuân mưa bay
Mưa bay nhòa ngõ trúc
Tình anh sầu như mây..."

Em Về Qua Phố Cũ (thơ Thái Tú Hạp, nhạc Phạm Anh Dũng) Lâm Dung hát và hòa âm
https://clyp.it/qkej2k2i

Lâm DungThái Tú Hạp