Trong các tác phẩm của Lê Trọng Nguyễn, Nắng Chiều phổ thông nhất
Nhưng Sao Đêm là tác phẩm ông ưng ý nhất về nghệ thuật


Mời nghe cả 2 bài do ca sĩ "nghiệp dư"
Sao Đêm (Lê Trọng Nguyễn) Phạm Anh Dũng hát, Đào Cận video:
https://youtu.be/OlINlgbr_EA

Nắng Chiều (Lê Trọng Nguyễn) Phạm Anh Dũng & Mai Hương song ca, Hoàng Khai Nhan video:
https://youtu.be/y4N0kaLqLRk


Hình Lê Trọng Nguyễn