Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Phương Thảo hát, Phú Hùng hòa âm, Hà Hùng video: