Ngay bây giờ thôi, khi Việt kiều tỵ nạn mò về Việt nam thăm quê hương, ngó quanh quẩn có thấy ngứa mắt không? Chắc là không vì còn kéo nhau về cả đống, chắc là dặn nhau nhắm mắt làm ngơ. Elective blindness, selective vision. Hay là muốn giữ gìn lịch sử?