Thu Trong Mắt Em (thơ Đình Nguyên, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát, Quang Đạt hòa âm, Đào Cận video:


Thu Trong Mắt Em

(thơ Đình Nguyên, nhạc Phạm Anh Dũng)

Em giữ mùa Thu
Trong hồ mắt biếc
Xanh xanh mây trời
Ngát tóc em bay

Con sóng nào đây
Xô bước chân say
Hồn ai mở ngỏ
Ðầy hương gió lay

Em đến tình tôi giữ trọn
Vòng tay ôm gọn đời nhau
Giọt hồng ươm giữa vàng thau
Trái chín ngây ngất đầu mùa

Chiều êm len lén
Vào ngày vàng lá
Trôi trên ngọt ngào
Nâng cánh trời lên

Hôn lên mắt nâu
Thu dâng ngập lối
Cho hồn tôi say
Lạc vào hoang vu


Phạm Anh Dũng
http://phamanhdung.wordpress.com/