Bây giờ mà kêu gọi hòa hợp hòa giải thì quá trễ rồi! 73 triệu người không có nghe đâu.

Đáng lý ra Bunker Joe và Dân Chửi phải kêu gọi từ 4 năm trước 2016.