__ Nè, cha già Ó Đâm,


Ông "tắt đài" cả tuần rồi, thì tui sẽ ngưng cho ông lấy sức nhá. Bữa nay tui chỉ gắn mớ "rác" của ông vào đây và gom đường link "xoá bài để chạy" (mà ông bắt tui "chứng minh" hôm nọ) để sau này ông có mắc bệnh "quên đột xuất" lại "chửi mất gà" um sùm trong diễn đàn (& đòi bằng chứng nữa) thì tui tìm cho lẹ (lên đạn cho lẹ) vậy thôi.

Đừng sợ...


No biggie!

THÁCH CHO CỐ MẠNG, RỒI TỰ Á-KHẨU (LINK ĐỂ DÀNH TRỊ "HÀ BÁ" Ở ĐÂY)