Sinh tố đã lỗi thời, bây giờ xuất hiện: "vi chất".(nguồn: vnexpress)