"Chặt ngoài chặt trong":

Chương trình táo bón đã ban bố,
dân chúng còn đòi thoát ly mua
"rau củ quả" thế nào được cơ chứ?


/* nguồn: vnexpress