*

Ừa... bị dậy mới nói.
Cái chi xứ cà cũng lẹt đẹt so với mẽo, nhưng tới điện và nước thì vượt trội, bỏ anh hai nó lợi sau lưng.
Bên tui xài đèn 100 watts là chiện nhỏ, người ta còn sưởi luôn cả drive-way ngoài đường nữa cà.
Nước cũng xài thả dàn, thậm chí để vòi tưới cỏ mở nguyên đêm hổng thèm tắt mà cũng hổng thèm bật hệ thống tự động tắt dùm.
Nước bên đây ê hề nên thuỷ điện ê hề, xài mệt xỉu hổng lo thiếu tiền trả !

Em Vịnh Nghi em Angie bác Hoài ôn Hiệp ở lợi chơi vui vẻ heng.
Mần việc nguyên đêm hổng kịp thở, chừ đang ngáp ngáp đây heng.