Bác Hoài Vọng, bác nhắc bài Các Anh Đi của nhạc sĩ Văn Phụng. Bài hay. Chờ coi anh Tôm hay anh MM có nhã ý không. hihi....

Rua anh Tôm cái! Nghi cũng thấy cuộc sống đơn giản là tốt nhất. Nhưng mà, tốt nhất là tốt nhất với....tuỳ người. Cũng như những người thích núi, thích biển, ao hồ, thì sống ở đó mới là tốt nhất với họ. Cuộc sống ngắn ngủi, nếu có cơ hội đạt được cái tốt nhất (mà mình nghĩ/thấy) không làm thì uổng phí một đời. Thiên tai tới rồi mới tính. Thà một phút huy hoàng ròi chợt tắt, hổng phải sao?!