BS Thú Y Trần Long ở Cali với Nick name là Hai Lúa, nói chuyện rất vui và bình dân, bài sau này Quay mời các Bạn nghe chơi nhé :
http://radiovncr.com/audio/01-16-12-hailua.mp3

Gửi đến Các Bạn Triệu Đóa Hồng nhân dịp Xuân về...Bạn nghĩ sao Câu Ông ta nói ở phút 8:00 ???