PDA

View Full Version : PowershellTriển
06-27-2014, 12:38 AM
Có ti' chuyện nhỏ xin hỏi có anh chị em nào rành 6 câu Powershell không xin cho hỏi tí? Đại khái là có blobs gửi trong Database (MSSQL 2008), bây giờ làm sao lấy ra nhớ xuống file system? Dùng ADODB Stream mần răng sao mình làm ra chẳng thấy file ra cái giống gì hết. :( Thất vọng tràn trề. :)

LeThu
11-14-2014, 09:49 PM
.
.
.
.
.
Ms Powershell ... chính hiệu con nai vàng ngơ ngác ... cứ tới ... đây! (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4307.powershell-for-beginners.aspx)

.

... 12 điều tâm niệm cho chiến sĩ ... sa chiến trường ... nào đây! (http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/4307.powershell-for-beginners.aspx)

.

Tôi chưa rành tới 6 câu ... mong vạn an,

.
.
.

LT..., các bài đã được đăng đâu đây đấy... đây! (http://dtphorum.com/pr4/search.php?do=finduser&userid=316&contenttype=vBForum_Post&showposts=1)

.
.
.
.
.
Có ti' chuyện nhỏ xin hỏi có anh chị em nào rành 6 câu Powershell không xin cho hỏi tí? Đại khái là có blobs gửi trong Database (MSSQL 2008), bây giờ làm sao lấy ra nhớ xuống file system? Dùng ADODB Stream mần răng sao mình làm ra chẳng thấy file ra cái giống gì hết. :( Thất vọng tràn trề. :)

Triển
11-14-2014, 10:06 PM
Hồi hè project này xong rồi. Lúc đó tôi dùng ODBC Driver cho Client sai, không tương thích 100% khi client truy cập database trên MSSQL-Server 2008. Khi dùng đúng driver thì truy nhập được cái một và lấy được blobs lưu trữ trong MSSQL-Database xuống máy local dễ dàng với Powershell.

Nghĩa là vấn đề không nằm ở Powershell mà nằm ở Database client engine.

Dù vậy cũng cám ơn bác Thu nhiều nha.