PDA

View Full Version : Đà NẵngTriển
11-01-2014, 01:25 AM
http://i.imgur.com/9Dl956q.png
http://i.imgur.com/2MTtDMH.png

Triển
11-01-2014, 01:27 AM
http://i.imgur.com/AKZqcez.png

Triển
11-01-2014, 01:28 AM
http://i.imgur.com/XAHYVsi.png

Triển
11-01-2014, 01:29 AM
http://i.imgur.com/zflBGVE.png

Triển
11-01-2014, 01:32 AM
http://i.imgur.com/ItZ70GG.png

Triển
11-01-2014, 01:35 AM
http://i.imgur.com/5eIdTRi.png

Triển
11-01-2014, 01:38 AM
http://i.imgur.com/qFZXlVY.png

Triển
11-01-2014, 01:43 AM
http://i.imgur.com/jOun1fA.png
(nguồn: báo Viên Giác số 203 (http://viengiac.de/2014/10/bao-vien-giac-so-203/))

Nguyenthitehat
03-21-2015, 05:23 AM
Hình như lịch sử VN ngày nay đã viết lại nên các địa thế quan trọng như hải cảng Đà Nẵng, Đèo Hải Vân, đã không còn được "vua quan CS" quan tâm đến nữa…

Cám ơn Triển đã đưa tài liệu này về phố….

Ngtth

hoài vọng
03-22-2015, 12:01 AM
Hình như lịch sử VN ngày nay đã viết lại nên các địa thế quan trọng như hải cảng Đà Nẵng, Đèo Hải Vân, đã không còn được "vua quan CS" quan tâm đến nữa…

Cám ơn Triển đã đưa tài liệu này về phố….

Ngtth Ngtth , phải nói cho chính xác là vua quan CS dù biết Đà Nẵng , Hải Vân quan trọng nhưng ...đồng tiền và Trung cộng lại quan trọng hơn .