PDA

View Full Version : Kinh lược sứTriển
06-23-2016, 11:24 PM
http://i.imgur.com/32f5c26.jpg

(* nguồn: Quốc Văn Giáo Khoa Thư)

hoài vọng
06-24-2016, 12:37 AM
Ông Phan Thanh Giản dâng thành cho Pháp rồi tự tử
Còn dương văn minh đầu hàng rồi đi Pháp... khỏe re

Triển
06-24-2016, 01:36 AM
Chỉ có ông Hương ở lại mà thôi. Mấy ông kia
không tự tử mà tự sướng đi mất đất hết.