PDA

View Full Version : Recent Visitors not displayedMoon River
04-06-2017, 05:53 AM
Xoá bỏ ...

Moon River
04-25-2017, 01:14 PM
Xoá bỏ ...

nvhn
04-25-2017, 01:41 PM
Chào MR,

Tôi đã thấy lỗi trong profile của MR, nhưng chưa biết phải sửa như thế nào. - Tôi sẽ hỏi anh Cả xem có ý kiến gì không, và sẽ phải sửa như thế nào cho đúng.

Triển
04-26-2017, 04:13 AM
Đề nghị chụp screenshot của phần profile privacy lên tui chẩn bệnh phụ.

Ryson
04-26-2017, 07:27 AM
Tui cũng vào profile của MR, sửa lung tung, chả biết đúng trật thế nào :) Nếu MR vẫn còn bị trở ngại, xin vui lòng đăng cái hình xem sao. Tui cũng không hiểu rỏ vấn đề lắm, xin lỗi.

T2
04-26-2017, 07:33 AM
Tui cũng vào profile của MR, sửa lung tung, chả biết đúng trật thế nào :) Nếu MR vẫn còn bị trở ngại, xin vui lòng đăng cái hình xem sao. Tui cũng không hiểu rỏ vấn đề lắm, xin lỗi.

Vẫn chưa được Cả, Cả thử dùng T2 log vô diễn đàn, thì sẽ thấy MR-Recent Visitors vẫn không display á.
Log in as admin (nvhn / Ryson) thi MR-Recent Visitors OK :-)

nvhn
04-26-2017, 07:48 AM
MR-view by nvhn
1232

MR-view by T2
1233

Triển
04-26-2017, 09:46 AM
Nốp! Xâm thinh lai đét:

(Quí vị coi cái chỉnh của tui đi. Cái danh sách Khách vãng lai của tui cũng trống vì tui chỉnh chỉ có "friends" của tui được coi thôi. Xem lại thử có phải tình cờ là lý do này không?)http://i.imgur.com/FKinvVG.jpg

nvhn
04-26-2017, 10:20 AM
Hi anh Triển,

P nghĩ lỗi nằm ở Display Usergroup set to "default" của MR profile under usergroup options; vì khi P created T2 to test thi không thấy T2 có field "Display Usergroup" setting.

1234
MR-setting

1235
T2-setting

nvhn
04-26-2017, 02:10 PM
Nốp! Xâm thinh lai đét:

(Quí vị coi cái chỉnh của tui đi. Cái danh sách Khách vãng lai của tui cũng trống vì tui chỉnh chỉ có "friends" của tui được coi thôi. Xem lại thử có phải tình cờ là lý do này không?)http://i.imgur.com/FKinvVG.jpg

Cám ơn anh Triển, P theo cách anh chỉ log vô T2 change privacy (recent visistors) thì phần recent visitors cũng biến mất như của MR.

MR please change your privacy setting to allow everyone to see your profile.

Moon River
04-26-2017, 02:43 PM
Xoá bỏ ...

nvhn
04-26-2017, 03:36 PM
MR thử cách này nha:

1. Click on setting (upper right corner next to logout)
2. From setting page on the left ==> My Settings ==> Profile Privacy (see pic-1)
3. From Profile Privacy ==> Recent Visitors ==> everyone (see-p2)
4. Save changes

Pic-1
1236

Pic-2
1237

nvhn
04-26-2017, 04:02 PM
MR-view by nvhn
1232

MR-view by T2
1233


MR-view by T2, T1 now
1238

Kiến Hôi
04-26-2017, 04:14 PM
Bây giờ thấy nhiều người đến thăm MR lắm! Có người mang bông hồng, có người cầm gàu nước tưới ..cây si.... he..he..:24:


kh

Moon River
04-26-2017, 04:30 PM
Xoá bỏ ...