PDA

View Full Version : Youtube not displayed full screenMoon River
02-12-2017, 07:02 AM
Xoá bỏ ...

nvhn
02-13-2017, 11:25 PM
Cám ơn MR, Phương có nhờ anh Ryson coi lại rồi.

Moon River
02-23-2017, 05:16 AM
Xoá bỏ ...

Moon River
03-06-2017, 06:56 AM
Xoá bỏ ...

Moon River
05-04-2017, 07:33 PM
Xoá bỏ ...

Moon River
05-05-2017, 04:26 AM
Xoá bỏ ...

Moon River
05-09-2017, 04:08 AM
Xoá bỏ ...

Moon River
05-18-2017, 05:23 PM
Xoá bỏ ...

Triển
05-18-2017, 09:43 PM
[FONT=Arial][SIZE=2]YouTube đã bắt đầu cho xem Fullscreen cách đây khoảng 6-7 tháng rồi, như đã thấy ở các servers : YouTube (www.youtube.com (http://www.youtube.com/)[FONT=Arial][COLOR=#0000ff]), André Rieu (www.andrerieu.com (http://www.andrerieu.com/)) và tất cả các servers khác ...

Chỉ có Đặc Trưng nhà mình là đi thụt lùi mới không cho xem được Fullscreen, vì nếu bấm vào nút Fullscreen thì sẽ thấy ngay cái message : "Full screen is unavailable. Learn More" !!!
:z72: bớt nói chút sẽ thấy mình đỡ lùn. :)@anh Phương, anh Cả: 2 anh edit lại cái embedding style cho phim ảnh tag [video] hoặc [youtube] thêm cái thông số allowFullScreen, gán giá trị true vô cho thiên hạ bớt rủa.